Vad gör vi?

- Maskininstallationer där projektering, El-ritningar, PLC-programmering
  och driftsunderhåll ingår
- Industriservice
- Nyinstallationer i industri- och bostadsfastigheter
- KNXprogrammering
- ROT-installationer

SGK Installations AB            Betongvägen 1            311 32 Falkenberg            Telefon:0346-16179            Organisationsnr: 5567510887