Historia

SGK Installations AB grundades 1973 av entreprenören och el-installatören Gunnar Karlsson. Sitt nuvarande namn fick företaget i samband med övergång till aktiebolagsform 1978.
Från hösten 2020 är Mattias, Fredrik och Albin ägare utav SGK.

SGK är idag ett tryggt och stabilt småföretag med branchspecifik spetskompetens.
De flesta av våra kunder finns liksom vi i Falkenberg, men vi har även
flera i övriga Sverige och Skandinavien.
Många av våra kunder har vi haft affärsrelationer med i mer än tjugo år.
SGK:s största tillgång utgörs av vår personal. Den samlade kompetensen har ett brett spektrum och det finns en påtaglig laganda där alla ställer upp för varandra och för våra kunder.SGK Installations AB            Betongvägen 1            311 32 Falkenberg            Telefon:0346-16179            Organisationsnr: 5567510887